Biuro Rachunkowe Bomar świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi księgowo-podatkowej oraz kadrowo-płacowej dla różnego rodzaju podmiotów gospodarczych.

 

Oferujemy m.in.:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • weryfikacja dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • bieżąca ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ich amortyzacja
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie okresowych rozliczeń VAT
  obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych w formie i terminach określonych przez GUS
 • sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych i zeznań CIT-8

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • bieżąca ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ich amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie okresowych rozliczeń VAT
 • sporządzanie miesięcznych – zaliczkowych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzenie deklaracji rocznej na podatek dochodowy (PIT-36)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych w formie i terminach określonych przez GUS

Usługi kadrowo - płacowe:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie miesięcznej listy wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy i umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i innych składek, wypełnianie deklaracji ZUS oraz ich elektroniczna wysyłka
 • dokonywanie miesięcznego i rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie listy wynagrodzeń